Czym jest platforma LMS?

Coraz większa liczba firm na całym świecie decyduje się na szkolenie pracowników online. Aby prowadzić kursy e-learningowe firmy potrzebują platformy LMS ( Learning Management System).

LMS –  co się za tym kryje?

LMS to oprogramowanie, którego firmy używają do opracowywania, dostarczania, śledzenia a także raportowania szkoleń dla pracowników, klientów i partnerów. LMS to również rozwiązanie, z którego chętnie korzystają organizacje edukacyjne i uniwersytety umożliwiając studentom zdobywanie wiedzy zgodnie z dostępnym czasem i indywidualnym tempem przyswajania wiedzy. Jeszcze jakiś czas temu słysząc termin szkolenie oczami wyobraźni widzieliśmy salę wykładową pełną kursantów, którym trener prezentował materiał szkoleniowy. Szkolenie dla firm kojarzyło się głównie z  dużą konferencją lub całodniowymi warsztatami. E-learning sprawił, że nadszedł czas, aby zweryfikować te wizje.

Szkolenia online zyskały na popularności. Zwłaszcza w czasach, gdy łączenie się online jest łatwiejsze niż zorganizowanie spotkania twarzą w twarz. Firmy, instruktorzy i uczestnicy dostrzegają korzyści związane z e-learningiem i coraz chętniej sięgają po to rozwiązanie.

Kiedy firmy korzystają z technologii LMS do prowadzenia szkoleń, uczestnicy z dowolnego miejsca na świecie mogą łączyć się z instruktorami w czasie rzeczywistym lub poprzez nagrane sesje. Jednocześnie mają oni dostęp do materiałów szkoleniowych (kursów, quizów, filmów itp.) – w dowolnym momencie.

W czym pomocne jest to rozwiązanie?

LMS daje nam możliwość:

  • Tworzyć lekcje –treści e-learningowe.
  • Realizować – przydzielać, oferować lub sprzedawać kursy pracownikom, partnerom biznesowm, klientom lub szerszej grupie odbiorców
  • Monitorować – rejestrować użytkowników i zarządzać procesem edukacyjnym, śledzić o oceniać skuteczność przyswajania wiedzy.

Do czego może posłużyć LMS?

System może być stosowany do wszelkiego rodzaju zajęć edukacyjnych. Jest to nieocenione narzędzie biznesowe, które z otwartymi ramionami zostało przyjęte przez mniejsze i większe przedsiębiorstwa i organizacje.

Niektóre z popularnych zastosowań LMS to:

  • Szkolenie pracowników – potrzeba szkolenia pracowników jest niezależna od profilu działalności. Zmiany w polityce firmy, nowe produkty czy usługi, nowe zasady związane ze zmianami, nauczenie obecnych pracowników nowych umiejętności. Dzięki LMS pracownicy mogą przyswajać sobie materiał we własnym tempie. Ponadto, ten sposób znacznie obniża koszty szkolenia pracowników. Odchodzą koszty związane z ewentualnym dojazdem i zatrudnieniem profesjonalnych trenerów prowadzących tradycyjne seminaria. Wgląd w postępy pracowników to również plus. Dzięki zintegrowanym narzędziom pracodawca zyskuje możliwości monitorowania i raportowania pozwalającego mu mieć świadomość postępów lub ich braku.
  • Wdrażanie nowych pracowników – jest to możliwość zautomatyzowania i uproszczenia procesu wdrażania nowych pracowników. Misja, cele, reguły, założenia, produkty, usługi, kultura firmy to wszystko może zostać przekazane za pomocą platformy LMS. Nowi pracownicy mogą uczyć się we własnym tempie i w dowolnym momencie wracać do materiałów.
  • Szkolenie partnerów biznesowych i klientów – nie ma konieczności ogranicza się do używania platformy LMS tylko dla celów wewnętrznych. Możesz również przyznać do nie dostęp partnerom biznesowym i klientom. Możemy na przykład zapoznać nowych klientów z ofertą firmy.
  • Szkolenia zdalne – ograniczenia geograficzne są powszechną przeszkodą w tradycyjnym szkoleniu. Międzynarodowe firm z wieloma oddziałami mają problem ze zgromadzeniem wszystkich na szkolenie. Przenosząc szkolenie w strefę online, wszyscy członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych, a nawet uczestniczyć w seminarium szkoleniowym na żywo i to z dowolnego miejsca. Jest to duża oszczędność czasu i pieniędzy.