Xypex

Xypex – gdzie się sprawdza?

Xypex to zarówno technologia jak i produkty, które znajdują zastosowanie w uszczelnianiu i ochronie betonów stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych oraz przeciwpożarowych, basenów i wielu innych konstrukcji. Jakie są zasady doboru technologii i produktów Xypex?

Xypex – jak dobrać właściwy produkt?

Gdy poszukujemy odpowiedniego produktu Xypex powinniśmy uwzględnić to jaki element konstrukcji betonowej mamy uszczelnić a także jakie nieszczelności występują. Przykładowo, produkty XYPEX CONCENTRATE (pierwsza warstwa) oraz XYPEX MODIFIED (druga warstwa) stosowane są do uszczelnienia od wewnątrz w przypadku zbiorników już wykonanych.

W trakcie wykonywania płyt fundamentowych, ścian i posadzek dobrym krokiem jest zastosowanie domieszek uszczelniających XYPEX ADMIX C-1000 NF, C-1000. Dodawane są one do betonowozu (bezpośrednio) bądź też do mieszanki betonowej na węźle betoniarskim. Takie rozwiązanie niesie ze sobą szereg korzyści. Pozwala na zaoszczędzenie czasu wykonania hydroizolacji, zredukowanie nakładów robocizny koniecznych w przypadku wykonywania izolacji od początku. Umożliwia również zapewnienie całkowitej szczelności betonu już na poziomie jego wiązania.

XYPEX PATCH’N PLUG sprawdza się, gdy występują przecieki czy przesiąki przez styki, rysy i pęknięcia, niedowibrowania betonów. Pozwoli on zatamować wycieki wody, nawet te odznaczające się znaczną intensywnością.

Już istniejące ściany fundamentowe mogą być doszczelnione – od wewnątrz lub zewnątrz obiektu – przy pomocy XYPEX CONCENTRATE.

Wszystkie produkty mogą z kolei  być zastosowane, gdy mamy od czynienia z  Przeciekami i zawilgoceniami w piwnicach. Na przykład, XYPEX CONCENTRATE pomoże nam doszczelnić już istniejącą posadzkę cementową.

Ponadto, Xypex sprawdzi się, gdy czynniki takie jak:

  • skomplikowany układ płyty dennej
  • agresywność chemiczna
  • posadowienie na palach
  • wysoki poziom wody gruntowej

uniemożliwjają lub nie gwarantują pełnej skuteczności izolacji powłokowych.

Technologia i produkty XYPEX pozwalają na zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją i utlenianiem.

Zespół KRYSTAL-BET, czyli wyłącznego dystrybutora linii produktów XYPEX na terenie naszego kraju, poza sprzedażą zapewnia również fachowe doradztwo techniczne i projektowe, przeszkolenie teoretyczne i praktyczne oraz wykonawstwo i nadzór techniczny nad stosowaniem produktów i technologii XYPEX.

Xypex to ochrona przed agresją chemiczną i skuteczna hydroizolacja fundamentów na najwyższym poziomie!

Doradca techniczny dostępny jest pod numerem tel. 502 771 183 oraz 601 203 902.