rwa kulszowa

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, znane również jako choroba dwubiegunowa, to poważne zaburzenia nastroju charakteryzujące się ekstremalnymi zmianami nastroju, od manii lub hipomanii do głębokiej depresji. Te wahania nastroju mogą wpływać na zachowanie, poziom energii oraz zdolność do wykonywania codziennych czynności. Jak rozpoznać zaburzenia dwubiegunowe? Jakie są dostępne metody leczenia i wsparcia?

Rozpoznanie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Zaburzenia dwubiegunowe są często trudne do zdiagnozowania, ponieważ ich objawy mogą być mylone z innymi problemami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja jednobiegunowa. Kluczowe w rozpoznawaniu choroby dwubiegunowej jest obserwacja epizodów manii lub hipomanii, które są charakterystyczne dla tego zaburzenia. Epizody te mogą obejmować:

  • zwiększoną energię i aktywność,
  • zmniejszoną potrzebę snu,
  • nadmierną pewność siebie,
  • szybkie, chaotyczne myślenie,
  • impulsywne lub ryzykowne zachowania.

Epizody depresyjne mogą natomiast charakteryzować się:

  • poczuciem smutku lub beznadziejności,
  • utratą zainteresowania lub przyjemności z aktywności,
  • zmianami w apetycie lub wadze,
  • problemy ze snem,
  • myślami samobójczymi lub próbami samobójczymi.

Leczenie i wsparcie

Leczenie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych wymaga zintegrowanego podejścia, które obejmuje zarówno interwencje farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne, a także wsparcie społeczne.

Farmakoterapia

Leki stabilizujące nastrój – są to podstawowe leki w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych, które pomagają kontrolować ekstremalne wahania nastroju. Do najczęściej przepisywanych należą lit i walproinian.

Antydepresanty- używane z ostrożnością, mogą pomóc w leczeniu epizodów depresyjnych, ale zawsze powinny być stosowane w połączeniu z lekami stabilizującymi nastrój, aby uniknąć ryzyka wywołania manii.

Leki przeciwpsychotyczne – mogą być stosowane w przypadku ciężkich epizodów manii lub gdy występują objawy psychotyczne.

Terapia psychologiczna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – pomaga w identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania, które mogą wpływać na stan emocjonalny. CBT może również nauczyć strategii radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych.

Terapia skoncentrowana na rodzinie- skupia się na poprawie komunikacji i rozwiązywaniu problemów w rodzinie, co może pomóc w lepszym wsparciu osoby z zaburzeniami dwubiegunowymi.

Edukacja pacjenta i rodziny – zrozumienie zaburzenia, jego objawów i sposobów radzenia sobie może znacząco przyczynić się do lepszego zarządzania chorobą.

Wsparcie społeczne

Grupy wsparcia- udział w grupach wsparcia dla osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi może oferować poczucie wspólnoty i zrozumienia, a także możliwość wymiany doświadczeń i strategii radzenia sobie z chorobą.

Wsparcie zawodowe- doradztwo zawodowe i wsparcie w miejscu pracy mogą pomóc osobom z zaburzeniami dwubiegunowymi w utrzymaniu zatrudnienia i radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi.

Dostęp do usług zdrowia psychicznego

W Polsce osoby z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi mogą korzystać z usług publicznych placówek zdrowia psychicznego, takich jak centrum zdrowia psychicznego NFZ. Specjaliści, w tym psycholog Piaseczno NFZ, oferują profesjonalne porady i terapie w ramach poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych. Dostęp do tych usług może być kluczowy dla skutecznego leczenia i poprawy jakości życia.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe są poważnym wyzwaniem zdrowotnym, ale z odpowiednim leczeniem i wsparciem, osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą prowadzić pełne i produktywne życie. Ważne jest, aby osoby doświadczające ekstremalnych zmian nastroju nie bały się szukać pomocy.  Pamiętaj, że prośba o pomoc jest pierwszym krokiem do lepszego samopoczucia.