Tłumaczenia poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – co to znaczy?

Korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez tłumacza  przysięgłego pozwala na bezpieczne przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej oraz gwarantuje szybką realizację tłumaczeń.

Kwalifikowany podpis elektroniczny posiada taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny i jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej. Jeśli nie zależy nam więc na wersji papierowej tłumaczenia, możemy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, który oferuje tłumaczenia poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – np. Tłumacz przysięgły języka włoskiego Warszawa.

Wprowadzenie kwalifikowanego podpisu stanowi istotny krok w kierunku ułatwienia międzynarodowej wymiany dokumentów. Osoby korzystające z tłumaczeń poświadczonych mogą legalnie używać wersji elektronicznych tłumaczeń, co umożliwia wygodną wymianę dokumentów drogą mailową, bez konieczności wychodzenia z domu. Tłumaczenie poświadczone w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem ma taką samą ważność prawno-dowodową jak tłumaczenie opatrzone własnoręcznym podpisem i pieczęcią tłumacza oraz nie wymaga drukowania.

Istnieją jednak wyjątkowe przypadki, w których konieczne może być przedstawienie oryginału dokumentu, nawet jeśli tłumaczenie zostało wykonane w formie elektronicznej. Dotyczy to sytuacji, gdy tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem. Jest to na przykład wymagane przez polskie urzędy stanu cywilnego. Może on wymagać od nas przedstawienia fizycznego egzemplarza oryginału dokumentu w celu zweryfikowania zgodności z tłumaczeniem. W takich przypadkach, mimo że tłumaczenie zostało przygotowane w formie elektronicznej, konieczne będzie okazanie oryginału.

Warto również jednak pamiętać, że mimo postępu cyfryzacji instytucji publicznych, nie wszystkie polskie urzędy są jeszcze technicznie przygotowane do przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej (chociaż na szczęście jest to coraz rzadsze). Przed przesłaniem takiego tłumaczenia należy upewnić się, czy dany urząd akceptuje taką formę dokumentu.

Czy warto korzystać z usług tłumaczy posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Mimo, że istnieją pewne (naprawdę wyjątkowe) sytuacje, w których niezbędne jest okazanie oryginału tłumaczenia, używanie dokumentów w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym wciąż przynosi bardzo dużo korzyści. Związku z tym, że kwalifikowany podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny, wysyłka dokumentów przez Internet to dużo bardziej wygodna, szybka oraz bezpieczna forma komunikacji. Wysyłając dokumenty w formie cyfrowej możemy mieć większą pewność, że będą przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych i nie wpadną w ręce niepowołanych osób (albo nie zgubią się w trakcie wysyłki).

Korzystanie z tej formy dokumentów jest istotne również z perspektywy ochrony środowiska, gdyż wysyłka dokumentów przez Internet ogranicza zużycie papieru. Dodatkowo brak potrzeby drukowania, pakowania i transportowania dokumentów przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Zdecydowanie są to powody, dla których warto rozważyć tę nowoczesną i ekologiczną formę tłumaczeń.